شرایط خرید از ایستگاه پرواز

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و محصولات ایستگاه پرواز به دقت ملاحظه فرمایید.