مطالب توسط hamedtaher

نحوه اتصال رادیوکنترل به پرنده

شما یک کوادکوپتر خریده اید و هر لحظه منتظرید تا اولین پرواز خود با این پرنده خانگی را تجربه کنید. اما عجله نکنید. در ابتدا باید بدانید که چگونه این پرنده به پرواز درآورید. نگران این مسئله نباشید که مدل پرنده شما چیست و روش اختصاصی پرواز آن کدام است. باید بدانید که با وجود […]