تعیین تکلیف سریع نتایج تست کوید-۱۹ می تواند تاثیر زیادی بر پیشگیری از ادامه انتقال این زنجیره ی بیماری داشته باشد. در موقعیت هایی که یک بیماری همه گیر در جهان ظهور می کند، کوچک ترین صرفه جویی در زمان می تواند تاثیر زیادی بر رشد بیماری داشته باشد. حتی کاهش زمان انتظار بیماران برای دریافت پاسخ تست خود نیز جای تامل دارد. حمل و نقل با مولتی روتورها می تواند ۸ تا ۱۲ بار سریع تر از روش های سنتی عمل کند. در آزمایشی که توسط شرکت  Quantum-Systems آلمان انجام گرفت، ۲۰ نمونه توسط مولتی روتور  Trinity F90 در کمتر از ۷ دقیقه مسیر ۶٫۴ کیلومتری از ترزینویس تا آزمایشگاهی در مونیح منتقل شد که در مقایسه با زمان ۱ ساعتی روش حمل سنتی با ماشین در شرایط ترافیک نرمال، زمان بسیار قابل توجهی است. نکته مهم دیگر در استفاده از درون (drone) ها یا همان مولتی روتورها این است که تمام این انتقالات می تواند بدون دخالت دست انجام شود که در این پاندمی نکته حائز اهمیتی است.

یکی از اعضای شرکت کوانتوم می گوید:”با وجود اینکه درون ها می تواند در این پاندمی تاثیر مثبت داشته باشند، اما قوانین کنونی در بخش حمل و نقل امکان استفاده گسترده از این تکنولوژی را فراهم نمی کند. اگر قرار است در زندگی روزمره شاهد آن باشیم که فن آوری نقش خودش را ایفا کند، قدم بعدی این است که موانع قانونی و مقرراتی را از سر راه برداریم”.

مولتی روتور Trinity F90