متناسب با هرمحصول جدید در بازار، تعاریف جدیدی نیز مطرح می شود که معنای آشنا و ملموسی برای کاربران آن محصول ندارند. کوادکوپترها نیز از این قائله مستثنی نیستند. یکی از تعاریف رایج در کوادکوپترهای مبتدی و پیشرفته “مد هدلس” است که با وجود کارایی فوق العاده آن در امر پرواز کوادکوپترها، همیشه مورد سوال کاربران این دسته از محصولات آرسی هستند. در این مقاله قصد داریم تا حدودی شما را با مفهوم این واژه کلید آشنا کنیم.

کوادکوپتر همانند تمام ابزار هدایت پذیر مثل ماشین های کنترلی، دارای قسمت جلو و عقب است که به قسمت جلویی کوادکوپتر سر یا هد گفته می‌شود. اما مسئله اینجاست که در کوادکوپترها تشخیص قسمت جلو کوادکوپتر، بویژه در مواردی که کوادکوپتر دارای دوربین نباشد ( در صورت داشتن دوربین، سر کوادکوپتر با لنز دوربین هم جهت است)، سخت است و این مسئله می تواند هدایت پرنده و ارسال دستورات جهت گیری آن را کمی سخت کند