اثبات ارسالی های ایستگاه پرواز
گوشه ای از فاکتورهای ارسال شده توسط ایستگاه پرواز به شهرستانها

تصاویر زیر تنها گوشه ای ازقبض‌های کالاهای ارسال شده توسط فروشگاه ایستگاه پرواز برای مشتریان خود است،

نام تحویل گیرنده و شماره تماس آن به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان عزیز، پوشانده شده است.