لیست قیمت کوادکوپترهای حرفه‌ای و مبتدی

شماره 

نام محصول

تصویر

قیمت(به‌تومان)

لینک محصول

1 کوادکوپتر فانتوم 4 پرو


تماس بگیرید

2 کوادکوپتر مویک پرو کمبو MAVIC PRO COMBO


5,800,000

3 کوادکوپتر اینسپایر 2 با دوربین X5S


18,500,000
4 کوادکوپتر Spark کمبو ساخت DJI


3,350,000
5 کوادکوپتر فانتوم 2 ویژن پلاس


2,950,000
6 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5UW 


275,000
7 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5HW


225,000
8 کوادکوپتر دوربین دار SYMA X54HW


260,000
9 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5SW


تماس بگیرید
10 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5UC


195,000
11 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5HC


199,000
12 کوادکوپتر دوربین دار Syma X54HC


199,000
13 کوادکوپتر Syma X5


135,000
14 کوادکوپتر Syma X5UW بدون دوربین


180,000
15 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5C


185,000
16 کوادکوپتر دوربین دار Syma X5SC


210,000
17 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8SW


469,000
18 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8HW


435,000
19 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8 Pro دارای GPS


تماس بگیرید
20 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8HG


580,000
21 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8G


495,000
22 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8SC


345,000
23 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8HC


340,000
24 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8W


324,000
25 کوادکوپتر دوربین دار Syma X8C


365,000
26 کوادکوپتر دوربین دار Syma X14W (قابل کنترل با گوشی)


230,000
27 کوادکوپتر سایما Syma X15


140,000
28 کوادکوپتر نانو Syma X20


105,000
29 کوادکوپتر نانو Syma X20-S


110,000
30 کوادکوپتر نانو Syma X21


120,000
31 کوادکوپتر Syma X11 Hornet


120,000
32 کوادکوپتر دوربین دار X300


140,000
33 کوادکوپتر مینی Syma X4


105,000
34 کوادکوپتر دوربین دار Syma X11c


190,000
35 کوادکوپتر نانو Syma X12s


95,000
36 کوادکوپتر Syma X13 Storm


95,000
37 کواد کوپتر دوربین دار W606-5 همراه با گیمبال


1,095,000
38 کواد کوپتر دوریبن دار Wltoys Q696-E همراه با گیمبال


1,230,000
39 کوادکوپتر دوربین دار تارانتولا X6 (دوربین دار)


390,000
40 کوادکوپتر دوریبن دار I8HW با ارسال زنده تصویر


480,000
41 کوادکوپتر دوریبن دار I8H (نسخه بدون دوربین I8HW)


380,000


***  به روز رسانی شده در تاریخ 9 آذر 1396

 ایستگاه پرواز